تماس با ما .

صندوق پستی:

344151117

پست الکترونیکی:

Info@padenapolymer.com

پست الکترونیکی واحد فروش:

Sales@padenapolymer.com

شماره دفتر فروش:

02166570646

فکس:

02166577552

آدرس کارخانه:

جاده قدیم کرج – قزوین ، پشت نیروگاه شهید رجایی ،

خیابان مرغ تک ، سمت راست ، درب پنجم . شرکت پادنا پلیمر

نمایندگان در روسیه:

آقای :علی زارعی

شماره تماس (موبایل ): 9260580494 7+

پست الکترونیک: topbus2015@gmail.com

خانم :آنا سرگی ونا

شماره تماس (موبایل ): 9670616797 7+

پست الکترونیک: ammosgroup@gmail.com