کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه .

DenaComp .