کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با تالک .

DenaComp .