کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با EPDM .

DenaComp .