کامپاند لوله‌های آبیاری قطره‌ای

کامپاند نوار آبیاری قطره ای

DenaComp