اینکوترمز گروه C

حالتی است که در آن فروشنده باید کالا را تا کشور خریدار حمل کند. در اینکوترم های C بر خلاف E، F و D محل تحویل بار و محل انتقال ریسک بر هم منطبق نیستند. لذا لازم است در مورد مقصد و محل تحویل و تفاوت این دو آگاه باشیم.

مقصد[1] و محل تحویل[2] دو اصطلاح مهم در خانواده C هستند. طبق قوانین اینکوترمز، “تحویل” با انتقال ریسک و مسئولیت یک محموله از خریدار به فروشنده ارتباط دارد.

CIP Hong Cong Terminal 3 را در نظر بگیرید. طبق قوانین فروشنده موظف است تا با یک شرکت حمل‌ونقل (حامل)[3] برای ارسال بار به محل مقرر، قرارداد منعقد کند. در اینجا Hong Cong Terminal 3 “مقصد” است. یک نقطه مهم دیگر وجود دارد، جایی که فروشنده کالا را به حامل تحویل می‌دهد که همان “محل تحویل” است که ریسک فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. در این مثال محل تحویل می‌تواند محوطه کانتینری[4] در محل بارگیری برای حمل دریایی در کشور مبدأ یا کارخانه فروشنده باشد. در قراردادها چنانچه محل تحویل مشخص نشده باشد و بیش از یک حامل یا طریق حمل وجود داشته باشد، محل تحویل جایی است که کالا به نخستین حامل تحویل داده شود. در قواعد CIF و CFR در حمل‌ونقل دریایی و آبی درون کشور، وقتی‌که کالاها در کشتی برای حمل به مقصد بارگیری می‌شوند، “تحویل” در نظر گرفته می‌شود.

 (نام مقصد تعیین‌شده) CPT

 • کوتاه شده عبارت Carriage Paid To
 • معنای فارسی: تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد (نام مقصد تعیین‌شده در کشور خریدار)
 • مثال: CPT Customer warehouse Jakarta, Indonesia (فروش مانیتور کره­ای به اندونزی)
 • روش های حمل تحت پوشش

در CPT فروشنده باید کالا را برای صدور ترخیص کند، تشریفات گمرکی لازم در کشور مبدأ را انجام و کالا را به حامل تحویل دهد و هزینه حمل کالا تا رسیدن آن به نقطه توافق شده در کشور مقصد را بپردازد. نقطه توافق شده می‌تواند ترمینال یا انبار در کشور خریدار باشد. نقطه تحویل کالا از فروشنده به حامل نقطه انتقال ریسک است.

شکل 1 اینکوترم CPT را ملموس‌تر می‌کند که در آن تفاوت بین مقصد و محل خاتمه ریسک مشخص است. CPT برای واردکنندگان بزرگی که عواملی را در ترمینال‌ها دارند تا مدیریت تخلیه و حمل تا مقصد نهایی را بر عهده بگیرد، اینکوترم مناسبی است. در CPT بهتر است خریدار به هزینه‌های زیر توجه کند:

 • هزینه حمل‌ونقل در ترمینال مقصد، شامل هزینه‌های انجام‌شده توسط اپراتور ترمینال
 • بیمه حمل کالا از نقطه تحویل به حامل تا مقصد
 • هزینه‌های انبارداری] در ترمینال[
 • هزینه تخلیه بار

وظایف فروشنده

 • تهیه کالا مطابق قرارداد
 • اخذ مجوزهای لازم برای صادرات و انجام تشریفات گمرکی اعم از ترخیص، پرداخت عوارض و مالیات
 • تهیه قرارداد حمل و ارسال کالا از طریق حامل به مقصد موردتوافق و تحویل کالا به خریدار
 • تقبل ریسک کالا تا نقطه تحویل، پرداخت تمام هزینه‌ها تا زمان تحویل (حمل تا تحویل به حامل، بارگیری، عوارض و مالیات)
 • رسید تحویل

وظایف خریدار

 • پرداخت وجه کالا طبق قرارداد
 • شروع ریسک در محل تحویل
 • پرداخت عوارض گمرکی و مالیات واردات
 • پرداخت هزینه بازرسی قبل از حمل‌ونقل

 

 (نام مقصد تعیین‌شده در کشور خریدار) CIP

 • کوتاه شده عبارت Carriage & insurance Paid to
 • معنای فارسی: پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد (نام مقصد تعیین‌شده در کشور خریدار)
 • مثال:CIP Keilor Park warehouse of Mobile Distributors, Melbourne, Australia (فروش گوشی موبایل چینی به استرالیا)
 • روش های حمل تحت پوشش

در CIP فروشنده باید علاوه بر هزینه‌های مذکور در CPT، هزینه مربوط به پوشش بیمه‌ای حداقلی تا مقصد مشخص‌شده را بپردازد تا در صورت بروز خسارت خریدار بتواند از شرکت بیمه خسارت دریافت کند. با توجه به اینکه فروشنده تنها ملزم به تهیه پوشش بیمه حداقلی است، چنانچه خریدار بخواهد از حمایت بیمه بیشتری برخوردار باشد باید با فروشنده به توافق رسیده یا هزینه‌های اضافی را بپردازد.

ریسک فروشنده هنگام تحویل بار به نخستین حامل خاتمه می‌یابد. CIP و CPT مشابه هم هستند و تنها تفاوت مربوط به پوشش بیمه از سوی خریدار در CIP است.

مقایسه CIP و CPT

شکل 1- مقایسه CIP و CPT

(نام بندر مقصد) CFR

 • کوتاه شده عبارت Cost and Freight
 • معنای فارسی: ارزش و کرایه حمل تا مقصد (نام بندر مقصد)
 • مثال: CFR Port of Rotterdam (خرید مواد شیمیایی از آلمان)
 • روش های حمل تحت پوشش
 •  

در CFR فروشنده کالا را برای صادرات ترخیص می‌کند و روی کشتی به حامل تحویل می‌دهد و ریسک فروشنده در این نقطه پایان می‌یابد و مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا و همین‌طور هرگونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل روی می‌دهند از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود، فروشنده تمامی هزینه‌های حمل تا مقصد را می‌پردازد. خریدار خود هزینه بیمه را می‌پردازد و کالا را جهت واردات ترخیص و امور گمرکی آن را انجام می‌دهد.

تفاوت CFR و CPT در این است که CFR مخصوص حمل‌ونقل از طریق دریا یا آبراه‌های داخلی است و بندر کشور مبدأ محل تحویل کالا است درحالی‌که CPT برای حمل‌ونقل هوایی، ریلی و زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وظایف فروشنده

 • تهیه کالا، فاکتور تجاری و اسناد
 • بسته‌بندی و مارک گذاری صادراتی
 • مجوز صادرات و ترخیص کالا از گمرک
 • حمل کالا تا محل تحویل و تحویل آن به حامل
 • پرداخت همه هزینه‌های حمل تا مقصد
 • گواهی تحویل

وظایف خریدار

 • پرداخت وجه کالا مطابق قرارداد
 • عوارض گمرکی واردات و انجام امور مربوطه
 • هزینه بازرسی قبل از حمل‌ونقل
 • تخلیه بار و حمل‌ونقل‌های بعدی

 

(نام بندر مقصد) CIF

 • کوتاه شده عبارت Cost insurance and Freight
 • معنای فارسی: پرداخت ارزش کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد (نام بندر مقصد)
 • مثال: CIF Shanghai Port, China (خرید قراضه اهن از تایلند)
 • روش های حمل تحت پوشش
 •  

ترم CIF از همه جهات به جز بیمه مانند CFR می‌باشد شکل 2 به‌خوبی این موضوع را توصیف می‌کند. در CIF بر خلاف CFR فروشنده باید هزینه پوشش بیمه حداقلی را بپردازد. قرارداد بیمه باید بیمه‌گر یا شرکت بیمه معتبر منعقد شود به ترتیبی که خریدار یا هر شخص دیگری که نفع بیمه‌ای در کالا دارد بتواند مستقیماً از بیمه‌گر خسارت مطالبه نماید.

تفاوت CIF و CIP در این است که CIF تنها برای حمل‌ونقل دریایی مورد استفاده قرار می­گیرد و محل تحویل کالا در بندر کشور مبدأ است، چنانچه قرار باشد حمل کالا از طریق دریایی انجام نشود از CIP باید استفاده شود.

مقایسه اینکوترمز C

شکل 2- مقایسه اینکوترمز C

[1] Place of Distination

[2] Place of delivery

[3] Carrier

[4] Container yard

نویسنده این متن مهدیه زاجی، مهندس فروش و بازاریابی است.
مشاهده سایر مقالات ایشان کلیک نمایید.