,

اینکوترمز گروه D

اینکوترمز D

اینکوترمز گروه D

در آخرین نسخه اینکوترمز منتشرشده توسط ICC، 4 مورد از ترم‌های D (ِِ DDU, DEQ, DES, DAF) حذف و با دو مورد دیگر (DAP, DAT) جایگزین شده‌اند. در اینکوترم های D، محل خاتمه ریسک و تحویل کالا بر هم منطبق‌اند و محل تحویل کالا یا مقصد در کشور خریدار واقع شده است و فروشنده بیشترین مسئولیت و ریسک را در حمل و تحویل کالا متقبل می­شود. در ادامه به شرح سه اینکوترم موجود در گروه D پرداخته می‌شود.

 (نام ترمینال یا مقصد تعیین‌شده) DAT

 • کوتاه شده عبارتِ Delivered At Terminal
 • معنای فارسی: تحویل در ترمینال (نام ترمینال یا مقصد تعیین‌شده)
 • مثال: حمل دریایی: DAT Singapore Port, Pier 10, Singaporeo   حمل هوایی: DAT Swissport terminal, Frankfurt, Germany
 • روش‌های حمل تحت پوشش

 

در DAT فروشنده همه هزینه‌های واردشده تا محل مقصد را می‌پردازد و خریدار هزینه‌های مربوط به ترخیص کالا و مالیات را در مقصد پرداخت می‌کند. همانند همه اینکوترم های D مسئولیت و ریسک کالا در مقصد نهایی تعیین‌شده، از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

اصطلاح DAT وقتی استفاده می‌شود که فروشنده موظف به حمل کالا و پرداخت همه هزینه‌ها تا بندر مقصد باشد، این هزینه‌ها شامل ترخیص کالا جهت صادرات در کشور مبدأ، مالیات، عوارض گمرکی، بیمه محموله تا رسیدن به مقصد، بارگیری کالا در کشور مبدأ و تخلیه بار در محل تعیین‌شده در کشور مقصد است؛ اما هزینه‌های مربوط به ترخیص کالا جهت واردات، مالیات و عوارض در کشور مقصد بر عهده خریدار است.

وظایف فروشنده

 • ارائه کالا: فروشنده باید کالا را به محل توافق شده تحویل دهد و فاکتور و سایر مدارک یا معادل الکترونیکی آن‌ها و همچنین گواهی تحویل را به خریدار تحویل دهد.
 • تهیه گواهی‌ها: فروشنده باید گواهی و اجازه صادرات از کشور مبدأ را تهیه نماید.
 • حمل و بیمه: قرارداد حمل و بیمه بر عهده فروشنده است.
 • تحویل کالا: حمل کالا تا ترمینال یا بندر مقصد و تحویل آن در زمان و مکان معین بر عهده فروشنده است.
 • انتقال ریسک: انتقال ریسک هنگام تحویل کالا به ترمینال مقصد اتفاق می‌افتد (پس از تخلیه بار)
 • هزینه‌ها: بارگیری در مبدأ، ترخیص کالا برای صادرات، حمل تا مقصد
 • رسید تحویل

وظایف خریدار

 • دریافت کالا در زمان و مکان توافق شده
 • پذیرفتن مسئولیت و ریسک کالا از زمان تخلیه بار در محل توافق شده
 • ترخیص کالا جهت ورود به کشور و پرداخت مالیات و عوارض گمرکی
 • پذیرش مدارک رسید تحویل

 

(محل مقصد تعیین‌شده) DAP

 • کوتاه شده عبارتِ Delivered At Place
 • معنای فارسی: تحویل در محل (نام محل تحویل)
 • مثال: DAP Patagonia Clothing warehouse, 222 Central Ave, Ventura, CA, USA
 • روش‌های حمل

لازم است فروشنده بارگیری و حمل کالا تا محل توافق شده را به انجام برساند که محل تعیین‌شده معمولاً بعد از بندر یا ترمینال کشور مقصد می‌باشد. فروشنده بایستی امور مربوط به ترخیص کالا جهت صادرات، پرداخت مالیات و عوارض گمرکی در کشور مبدأ را انجام دهد اما امور مذکور در کشور مقصد و نیز تخلیه بار در مقصد بر عهده خریدار است.

تفاوت DAP و DAT در محل تحویل کالا و مسئولیت تخلیه آن است. در DAP محل تحویل پس از ترمینال و مسئولیت تخلیه بار با خریدار است اما در DAT محل تحویل در ترمینال و تخلیه بار بر عهده فروشنده است.

وظایف فروشنده

 • تهیه رسید تحویل، گواهی و مدارک مربوط به صادرات و خروج کالا از کشور
 • تهیه قرارداد حمل و بیمه و پرداخت هزینه‌ها و انجام حمل
 • پرداخت عوارض و مالیات صادرات
 • تهیه مدارک مربوطه جهت ارائه به خریدار برای ترخیص کالا در کشور مقصد

وظایف خریدار

 • پرداخت وجه کالا مطابق با قرارداد
 • تهیه گواهی‌ها و مدارک لازم جهت واردات
 • تحویل گرفتن کالا در مکان و زمان تعیین‌شده
 • تخلیه کالا در مقصد و تقبل هزینه و ریسک‌های پس از آن

 

(محل مقصد تعیین‌شده) DDP

 • کوتاه شده عبارتِ Deliver Duty Paid
 • معنای فارسی: تحویل با عوارض پرداخت‌شده در (نام مقصد تعیین‌شده)
 • مثال: DDP 445 Ocean Road, Sydney, Australia
 • روش‌های حمل:

در DDP فروشنده همه مسئولیت و هزینه‌های حمل کالا تا تحویلان به مقصد تعیین‌شده را که شامل ترخیص کالا در مبدأ و مقصد و انجام امور گمرکی و پرداخت هزینه‌های آن در مبدأ و مقصد، هزینه‌های بارگیری در مبدأ و تخلیه در مقصد تعیین‌شده و هزینه‌های حمل می‌شود، بر عهده دارد.

خریدار از تمامی ریسک‌ها و خطرات تا زمان تخلیه کالا در مقصد تعیین‌شده که معمولاً محل کارخانه خریدار است، آزاد است و فروشنده مسئول تمام خطرات و هزینه‌ها تا زمان تخلیه بار است.

وظایف فروشنده

 • تهیه رسید تحویل، گواهی و مدارک مربوط به صادرات و خروج کالا از کشور
 • تهیه قرارداد حمل و بیمه، پرداخت هزینه‌ها و انجام حمل
 • پرداخت هزینه‌های حمل تا مقصد و بیمه، عوارض صادرات و مالیات آن در کشور مبدأ
 • پرداخت عوارض واردات، مالیات، انجام امور گمرکی در مقصد و ترخیص کالا

وظایف خریدار

 • پرداخت وجه کالا مطابق با قرارداد
 • خریدار باید مدارک لازم جهت واردات کالا را تهیه نماید
 • تحویل گرفتن کالا در مکان و زمان تعیین‌شده
 • پرداخت هزینه‌های مربوط به بازرسی قبل از حمل
 • پرداخت هزینه‌های مربوط به تخلیه بار

مقایسه اینکوترمز D