کامپاند لوله‌های آبیاری قطره‌ای

Drip Irrigation Pipe Compound

DenaComp