کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه

Polypropylene-Glass Fiber Compound

DenaComp